Ông-siâⁿ

◎林益彰

王梨頭,西瓜尾
時間風飛沙
Iáu-m̄ -koh
囡仔歌 tō 是囡仔歌

 

1 柑仔-pó
──看安平古堡

Ông-siâⁿ ê hûn-jiah
歷史 koh 有咻喝
喘氣猶有,bah-chiap

柑仔色 ê 日頭,來矣
安平 ê 浪湧 siōng 知影
Âng-mn̂g ê 船隻矣
A-pún-á ê 船隻矣
烏水洋 ê 船隻矣

m̄ -koh,祖公有咧 kóng
「頭大面四方,肚大居財王」
屬佇 Ông-siâⁿ 人 ê 輪渡
Chí-sī 直直咧影望
秫(chu̍t)米石、
食漿佮觳(khoh)仔烌(hu)
是欲按怎駛起
kò-pâi-á ê 舵公魄(phek)

 

2 草地phàu
──看二鯤鯓砲台

你 kám m̄ 捌聽過
草地親家坐大位–nih
管待伊是欽差 tāi-jîn ê 聲嗽
抑是偌濟海虼蚻(ka-choa̍h)ê 氣口
走閃烏水洋 ê gûi-hiám
以及薄情 ê 戰火了後
入伍 chit 片南土 ê 島嶼
有伊 ê 爐主禮數
聽矣,藍地黃虎旗 ê 嚨喉
到 taⁿ koh 看 ê 著
四方五路 ê 舵公 siaⁿ

3 lú-ông
──五妃廟 ê pí-jū

「薟薑仔
sè-lia̍p-chí
恁娘嬭,hiam kah 我 ê 尻川
咧欲拖屎連」

「kiong-biō 哪會分大細
你就 hó-hó
金金看
彼面翠匾頂懸 ê 透金字
是 m̄ 是愈來愈親像
一粒大日頭」

「袂輸阮 lāu-bú
矮人矮肥–ê,
M̄ 過伊 tùi 阮 ê kà-sī
有 kàu 懸、有 kàu 懸、有 kàu 懸」

4 a-má ê bah-oân
──聽大關帝廟

窸倏
bah-oân 緊扒扒–ê
筍仔 m̄ 通賰菜底

窸倏
bah-oân 緊扒扒–ê
向望以後
會當親像關帝爺仝款
膽頭兼勇固;

是講大漢了後
頭前 chit 碗 bah-oân
煞愈食愈慢
愈食,愈慢
然後 a-má ê lêng-hûn
雄雄傱出來:

「窸倏,窸倏
bah-oân 緊扒扒–ê
我 ê 乖 sun-á」

我有話要說