(Chhiáⁿ an-chong Taigi Unicode jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k. 請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀)

作者:蘇宏恩

Ta̍k 人生做攏無仝
有 ê 目睭大
親像古錐 ê 兔仔
有 ê 生足 koân
親像恐怖 ê 巨人
個性 mā 生做攏無仝
有 ê 歹脾氣
受氣 ê 時親像 teh tân 雷
有 ê 個性好
講話 ê 時像阿母 ê 笑容
你 kah 我攏無仝款
Ta̍k 家真誠來做伴
世界 chiah-nī 大
愛珍惜關心你 ê 人
愛幫助支持你 ê 人

我有話要說